mohuan7 发表于 2014-5-25 20:43:43

发个MV,有“魔术”,哈哈

本帖最后由 mohuan7 于 2014-5-25 20:50 编辑

http://v.youku.com/v_show/id_XNzE1NTc3MjM2.html?s=364091
地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNzE1NTc3MjM2.html?s=364091

kongno17 发表于 2014-5-28 21:58:09

超酷啊~~如果不是live的话,还以为是特效~~!

freavy 发表于 2014-5-31 13:20:40

很创意
页: [1]
查看完整版本: 发个MV,有“魔术”,哈哈