xiaopu 发表于 2013-8-30 02:00:06

1分34秒,奇迹出现!

耐心点,我在大学自己搞的组合,开头运用魔术,仅仅几秒钟,但是确实火辣。哈哈
http://www.56.com/u27/v_NTcyODU1MTI.html

xiaopu 发表于 2013-8-30 02:05:30

~~aaaaaa

xiaopu 发表于 2013-8-30 02:05:39

~~aaaaaa

forever875 发表于 2013-8-30 15:40:19

哈哈,效果还不错哈!

shuizhizi0 发表于 2013-8-30 21:11:43

挺好!

自由的云 发表于 2013-8-31 00:32:43

不错,有点意思

xiaopu 发表于 2013-9-1 01:11:31

forever875 发表于 2013-8-30 15:40 static/image/common/back.gif
哈哈,效果还不错哈!

嗯嗯,气氛最重要吗~

河的第三条岸zhk 发表于 2013-9-3 22:08:05

哈哈哈哈哈哈牛逼

爱情海贼 发表于 2013-9-5 04:58:24

{:soso_e179:}

415485078 发表于 2013-9-5 07:20:48

呵呵呵
页: [1] 2
查看完整版本: 1分34秒,奇迹出现!